Provbelastning och tidsjämförelse

Provbelastningen av blindsockelskon utfördes i det byggnadstekniska laboratoriet vid Seinäjoen Ammattikorkeakoulu. Tre prov utfördes.

Alla tre proven klarade brottbelastningen på 80 kN. Det vill säga en blindsockelsko motstår en belastning på 80 kN (= 8 157,73 kg).

TRANSPORDIX OÜ / Valesokkelikenkä skickar rapporten i pdf-format vid begäran.

Exempelobjekt: 12,5 m x 12,5 m = 156 m2 villa.

Samma utgångspunkt, reparationen görs från insidan.

Från väggarna har man rivit: väggplattor, ångspärrar och ull.

Endast stommen repareras.

Tulemused:

Reparation med murblock

Takstöd = 1 dag.

100 st. murblock, inpassning och murning. Montering av syll, inpassning och kilning av vertikala reglar = 23 dagar.

Reparationen med murblock har tagit: 24 dagar.

I arbetstiden har ingen hänsyn tagits till reparationen av innertaket och golvet.

Reparation med blindsockelsko

Arbetet klart = 4 dagar.

Reparationen av stommen är alltså 5-6 gånger snabbare jämfört med reparation med murblock i exempelobjektet.