Hur fungerar det?

Väggen i badrummet har rivits ned till bara stommen och vindskyddsskivorna i dåligt skick har avlägsnats.

Syllen har avlägsnats, blindsockelskon har monterats, gropen putsats och desinfekterats.