Provbelastning av blindsockelsko:


Provbelastningen av blindsockelskon utfördes i det byggnadstekniska laboratoriet vid Seinäjoen Ammattikorkeakoulu. 
Tre prov utfördes. Alla tre proven klarade brottbelastningen på 80 kN. Det vill säga en blindsockelsko motstår en belastning på 80 kN (= 8 157,73 kg).
 
 Suomen Valesokkeli skickar rapporten i pdf-format vid begäran.
 
 
 
Tidsjämförelse av reparation med murblock kontra blindsockelsko
 
Exempelobjekt: 12,5 m x 12,5 m = 156 m2 villa.

  • Samma utgångspunkt, reparationen görs från insidan. 
  • Från väggarna har man rivit: väggplattor, ångspärrar och ull.
  • Endast stommen repareras.
 
 
 
Reparation med murblock:

  • Takstöd = 1 dag.
  • 100 st. murblock, inpassning och murning. Montering av syll, inpassning och kilning av vertikala reglar = 23 dagar.
  • Reparationen med murblock har tagit 24 dagar.  
  •  I arbetstiden har ingen hänsyn tagits till reparationen av innertaket och golvet.
Reparation med blindsockelsko:

  • Arbetet klart = 4 dagar.
  • Reparationen av stommen är alltså 5-6 gånger snabbare jämfört med reparation med murblock i exempelobjektet.
 
 
 

Återförsäljare och samarbetspartner i Sverige: