Väggen i badrummet har rivits ned till bara stommen och vindskyddsskivorna i dåligt skick har avlägsnats.
Syllen ligger djupt i gropen. Obs! Syllens yta är torr och ser ”frisk” ut.
Många gånger har dock undersidan murknat och är fuktig och möglig.
Syllen har avlägsnats, blindsockelskon har monterats, gropen putsats och desinfekterats.
Syllen har avlägsnats, blindsockelskon har monterats, gropen putsats och desinfekterats.
Syllen har avlägsnats, blindsockelskon har monterats, gropen putsats och desinfekterats.
Gropen gjutna med betong. Jobbet fortsätter med montering av vindskyddsskiva.

Återförsäljare och samarbetspartner i Sverige: