Seina talakinga katsekoormused:


Talakinga koormuskatsed viidi läbi Seinäjoe kutsekõrgkooli (Seinäjoen Ammatikorkeakoulu) hoonetehnika laboris. Viidi läbi kolm katset. Kõik kolm katset talusid enam kui 80 kN tõmbetugevust. St üks talaking talub 80 kN (8157,73 kg) koormust. 

Soovi korral saadab Suomen Valesokkeli / Transpordix Oü:lt PDF formaadis aruande.


Ajavõrdlus:

Remontimine plokkide abil vs remont talakingade abil
Näiteobjekt: 12,5m x 12,5m = 156 m2 ühepereelamu.

 • Sama põhimõte, remontimine toimub seestpoolt.                                                      
 • Seintest on eemaldatud seinaplaadid, aurutõke ja vill.                                      
 • Remonditakse ainult karkassi.
                                                                                       

Remontimine plokkide abil:

 • Katuse toestamine = 1 päev.                                    
 • 100 plokki, paikapanek ja müürimine. Alumiste juhtplankude paigaldus, püstkarkasside paigaldamine ja kindlustamine = 23 päeva.
              
 • Plokkide abil remontimisele kulunud aeg: 24 päeva.                                                                 
 • Ja nimetatud tööaja puhul pole arvesse võetud lae ja põranda remonti.                                             
Remontimine talakingade abil:

 • Tööd valmis = 4 päeva.
                              
 • Karkassi remondile kulunud aeg: 20 päeva vähem, ehk 5-6 korda kiirem meetod.                                                                                                    EDASIMÜÜJAD:
KOOSTÖÖS: